Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  • negocjacje i procesy sądowe między pracownikami a pracodawcami
  • sądowe dochodzeniem odszkodowań dla pracowników od pracodawców z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę
  • dochodzenie roszczeń wynikających ze stosunku pracy
  • dyskryminacja w pracy
  • opracowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania;
  • sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych (renty, emerytury, świadczenie społeczne)

 

Z przyjemnością zajmiemy się Twoją sprawą


Masz pytania, chcesz uzyskać pomoc, poradę a może zamówić jedną z usług? 
Kliknij w przycisk obok i napisz do nas. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.