Prawo cywilne

  • sprawy spadkowe i majątkowe (nabycie spadku, podział spadku, testament, zachowek)
  • ochrona dóbr osobistych, ochrona praw konsumentów
  • dochodzenie odszkodowań
  • zabezpieczenie i egzekucja roszczeń oraz wierzytelności finansowych
  • obrót nieruchomościami (w tym sprawy o odzyskanie utraconego majątku, zasiedzenie, zniesienie współwłasności, ustanowienie i zniesienie służebności)
  • sprawy dotyczące ubezwłasnowolnienia

Z przyjemnością zajmiemy się Twoją sprawą


Masz pytania, chcesz uzyskać pomoc, poradę a może zamówić jedną z usług? 
Kliknij w przycisk obok i napisz do nas. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.